Kotva
Logo školy
Dokumenty
Nepřehlédněte
Otevření MŠ
27.4.2020

Po dohodě vedení školy a zřizovatele bude MŠ od 4. května 2020 v provozu. Bližší info a podmínky zde na webu v sekci školka/oznámení,akce MŠ.

Uzavření MŠ
16.3.2020

Informace o uzavření MŠ v dokukumentu

PDF souborzde (Velikost: neznámá)

Žádost o ošetřovné
11.3.2020

 

Kdo potvrzuje Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy a školského zařízení (školy)?

 

Vyplněnou žádost pro zákonné zástupce žáků potvrzuje škola v pondělí a ve středu od 8,00 do 10,00. Odkaz na tento formulář - Externí odkazhttps://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b

 

Další informace k oblasti ošetřovného naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí pod odkazem - Externí odkazhttps://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

 

MIMOŘÁDNÉ PRÁZDNINY
10.3.2020

Od 11.3.2020 jsou vyhlášeny mimořádné zdravotní prázdniny. Jejich ukončení bude oznámeno ve sdělovacích prostředcích i na stránkách školy.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Dokumenty


Dokuemnty MŠ

 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Pokyny k zápisu 2020
žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání
Čestné prohlášení k očkování
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Školní vzdělávací program
Školní řád MŠ
Provozní řád MŠ
Dotazník pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání
Plán akcí na 2. pololetí
Evidenční list dítěte

 

 

 

Dokumenty ZŠ

 

Informace k otevření školy od 25.5.2020 pro žáky 1. stupně
Manuál MŠMT - ochrana zdraví
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Žádost o odklad povinné školní docházky
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
Potřeby pro prvňáčky
Školní řád 2019
Klasifikační řád
Výroční zpráva 2016-17
Minimální Preventivní Program 2018-19
Účetní závěrka r. 2018
Střednědobý plán školy

 

 

Dokumenty školní družiny