Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Třídní schůzky
20.11.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se třídní schůzky v plánovaném termínu neuskuteční. Třídní učitelé sdělí prospěch žáků rodičům elektronicky a zápisem v žákovských knížkách, případně i telefonicky.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Všeobecné informace

Vloženo: 3.3.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1913x | Upraveno: 17.11.2021 | Upravil: Jana Ladýřová

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme rodiče, že z rozhodnutí ředitele školy budou žákům prvních a druhých tříd prominuty platby za návštěvu školní družiny v novém školním roce 2021/22 během prvních dvou měsíců docházky. Důvodem je uzavření škol a distanční výuka, která proběhla z důvodu nařízení Vlády České republiky.

 

Pokud děti z těchto ročníků nebudou v příštím školním roce navštěvovat školní družinu, zažádají si rodiče o vrácení peněz u paní vychovatelky Jany Ladýřové.

 

U žáků třetích až pátých ročníků proběhla platba jen za první pololetí. Jelikož u těchto tříd ale distanční výuka trvala déle, rodičům těchto žáků se platby nevrací, ani nebudou vymáhány.

 

Školní družina je v provozu: ráno od 6:30 do 7:40 hodin

                                             odpoledne od 11:40 do 16:30 hodin

 

Poplatek: ráno 50,- Kč za měsíc

                odpoledne 120,- Kč za měsíc

 

Vedoucí vychovatelka: Jana Ladýřová

1. oddělení: vychovatelka Jana Ladýřová, telefon 774 244 790
2. oddělení: vychovatel Jakub Nagy, telefon 725 332 966

3. oddělení: vychovatelka Naděžda Kohoutová, telefon 775 028 062

 

První oddělení školní družiny je umístěno v přízemí budovy 2. stupně, druhé a třetí oddělení se nachází v prvním patře budovy 1. stupně a jsou do nich přihlášeni žáci 1. až 4. ročníku. Volně navazuje na výuku školy. Nabízí pravidelné činnosti zájmových útvarů a pořádá příležitostné akce. Pro své aktivity využívá vlastní prostory, školní hřiště, školní zahradu, tělocvičnu, knihovnu, přípravnou kuchyňku a počítačovou učebnu.

Mezi hlavní činnosti školní družiny patří:
– zájmové kroužky (výtvarný, dramatický a tělovýchovný)
– spontánní aktivity (činnosti po obědě, při pobytu venku, v ranní a koncové družině) 
– odpočinkové činnosti (hry, vlastní četba, aktivní odpočinek ve formě pohybových her venku nebo v tělocvičně)
– příprava na vyučování (upevňování a rozšiřování poznatků a dovedností)