Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Omezení provozu škol a školských zařízení
13.10.2020

Od 14. 10. 2020 0:00 hod. do 1. 11. 2020 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 12. 10. 2020 na území celé ČR zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ ve škole, žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. (Zdroj: MŠMT)

Na stránce Jídelna najdete aktuální a podrobné informace o stravování žáků v době uzavření školy.

Roušky
18.9.2020

Žáci jsou povinni nosit si s sebou do školy roušku. Žáci 2. stupně musí mít nasazenu roušku po celou dobu pobytu ve škole, žáci 1. stupně musí mít nasazenou roušku ve společných prostorách školy.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Všeobecné informace

Vloženo: 3.3.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 644x | Upraveno: 9.10.2020 | Upravil: Jana Ladýřová

Školní družina je v provozu: ráno od 6:30 do 7:45 hodin

                                             odpoledne od 11:40 do 16:30 hodin

 

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme rodiče, že po dobu podzimních prázdnin (čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020) nebude školní družina v provozu. Dále upozorňujeme, že v rámci opatření, které vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol jako volné dny. 

 

Poplatek: ráno 50,- Kč za měsíc

                odpoledne 120,- Kč za měsíc

 

INFORMACE OHLEDNĚ PLATEB:

Žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků, kteří v loňském školním roce navštěvovali ŠD, mají poplatek uhrazen až do listopadu 2020 z důvodu jarního přerušení výuky na základě usnesení Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020, která v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky vyhlásila nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. 

 

Pokud v letošním školním roce nebudou tito žáci navštěvovat ŠD, je třeba toto nahlásit vychovatelce a zažádat o navrácení platby. 

 

Vedoucí vychovatelka: Jana Erbenová

1. oddělení: vychovatelka Jana Ladýřová, telefon 774 244 790
2. oddělení: vychovatelka Jana Erbenová, telefon 608 335 429 (od 1. září 2020 zastupuje Marie Mikešová, telefon 603 340 001)
3. oddělení: vychovatelka Naděžda Kohoutová, telefon 775 028 062

 

První oddělení školní družiny je umístěno v přízemí budovy 2. stupně, druhé a třetí oddělení se nachází v prvním patře budovy 1. stupně a jsou do nich přihlášeni žáci 1. až 4. ročníku. Volně navazuje na výuku školy. Nabízí pravidelné činnosti zájmových útvarů a pořádá příležitostné akce. Pro své aktivity využívá vlastní prostory, školní hřiště, školní zahradu, tělocvičnu, knihovnu, přípravnou kuchyňku a počítačovou učebnu.

Mezi hlavní činnosti školní družiny patří:
– zájmové kroužky (výtvarný, dramatický a tělovýchovný)
– spontánní aktivity (činnosti po obědě, při pobytu venku, v ranní a koncové družině) 
– odpočinkové činnosti (hry, vlastní četba, aktivní odpočinek ve formě pohybových her venku nebo v tělocvičně)
– příprava na vyučování (upevňování a rozšiřování poznatků a dovedností)