Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Omezení provozu škol a školských zařízení
13.10.2020

Od 14. 10. 2020 0:00 hod. do 1. 11. 2020 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 12. 10. 2020 na území celé ČR zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ ve škole, žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. (Zdroj: MŠMT)

Na stránce Jídelna najdete aktuální a podrobné informace o stravování žáků v době uzavření školy.

Roušky
18.9.2020

Žáci jsou povinni nosit si s sebou do školy roušku. Žáci 2. stupně musí mít nasazenu roušku po celou dobu pobytu ve škole, žáci 1. stupně musí mít nasazenou roušku ve společných prostorách školy.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Zápis

Vloženo: 3.3.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 636x | Upraveno: 24.3.2020 | Upravil: Tomáš Špalek

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením a v souladu s opatřením ministra školství proběhne letošní zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Děti budou zapsány do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 na základě přihlášky odeslané škole jejich zákonným zástupcem.

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 a dále děti, jimž byl pro školní rok 2019/2020 povolen odklad.

 

Vážení rodiče (zákonní zástupci) stáhněte si, prosím, na stránce Dokumenty ZŠ níže uvedené formuláře, vyplňte je a odešlete poštou nebo oskenované emailem nebo datovou schránkou na adresu školy (najdete ji na stránce Kontakty). Jedná se o tyto formuláře:

 • Žádost o přijetí žáka k povinné školní docházce
 • Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
 • Žádost o odklad povinné školní docházky (v případě, že budete žádat o odklad)

 

Vyplněné a podepsané formuláře odešlete na adresu školy v době od 1.dubna do 30. dubna 2020.

 

V případě, že nemáte možnost stáhnout si potřebné formuláře, domluvte si telefonicky s hospodářkou školy v úředních hodinách (PO, ST 8,00 - 10,00) jejich osobní vyzvednutí ve škole.

 

Dále si již pro vlastní potřebu stáhněte Potřeby pro prvňáčky.

 

NAŠE PŘEDNOSTI

 • ZŠ Dalovice je úplná základní škola (1. – 9. třída), přesto patříme mezi menší školy s nižším počtem žáků ve třídách.
 • V budově školy je umístěna školní družina, školní restaurace i knihovna
  (podrobnosti na úvodní stránce).
 • Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem. Na škole proběhla také výměna oken a zateplení budov. Ve vybraných třídách (včetně učebny informatiky) jsou instalovány interaktivní tabule. V roce 2017 bylo vybudováno nové školní hřiště, které je dětem volně přístupné i v době mimo vyučování. V roce 2019 proběhla  rekonstrukce a modernizace školní dílny i školní kuchyňky.
 • Velké přestávky, pokud to dovoluje počasí, tráví děti venku před školou v uzavřeném areálu. Školní areál je v centru Dalovic, přesto leží na klidném místě plném zeleně a mimo rušné komunikace.
 • Velká přestávka je na 1. stupni zařazena po 2. vyučovací hodině, na 2. stupni po 3. vyučovací hodině, což umožňuje rovnoměrnější rozložení výuky
 • Možnost výuky zpěvu nebo hry na hudební nástroje kvalifikovanými učiteli ZUŠ přímo v budově ZŠ Dalovice.
 • Výtvarný kroužek a kroužek keramiky ve spolupráci s DDM Karlovy Vary přímo v budově školy.
 • Žákům 1. i 2. stupně je umožněn přístup do učebny s počítači i v době mimo vyučování, žákům 1. stupně též v rámci školní družiny.
 • Škola je dobře přístupná autobusy MHD č. 17 od Tržnice a z Dolních Drahovic a školními spoji MHD z Bohatic, stejně tak jsou zajištěny i linkové školní spoje z okolních obcí (Hájek – Lesov – Sadov, Stráň – Bor – Nová Víska), škola je dostupná také vlakem z Velkého Rybníka, Podlesí či Nejdy).