Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Třídní schůzky
20.11.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se třídní schůzky v plánovaném termínu neuskuteční. Třídní učitelé sdělí prospěch žáků rodičům elektronicky a zápisem v žákovských knížkách, případně i telefonicky.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Zápis

Vloženo: 3.3.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1391x | Upraveno: 1.5.2021 | Upravil: Tomáš Špalek

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením a v souladu s opatřením ministra školství proběhne letošní zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Děti budou zapsány do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 na základě přihlášky odeslané škole jejich zákonným zástupcem.

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a dále děti, jimž byl pro školní rok 2020/2021 povolen odklad.

 

Vážení rodiče (zákonní zástupci) stáhněte si, prosím, na stránce Dokumenty ZŠ níže uvedené formuláře, vyplňte je a odešlete poštou nebo oskenované emailem nebo datovou schránkou na adresu školy (najdete ji na stránce Kontakty). Jedná se o tyto formuláře:

 • Žádost o přijetí žáka k povinné školní docházce
 • Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
 • Žádost o odklad povinné školní docházky (v případě, že budete žádat o odklad)

 

Vyplněné a podepsané formuláře spolu s kopií rodného listu odešlete na adresu školy v době od 1.dubna do 30. dubna 2021. Dítě je možno po domluvě s ředitelem školy zapsat i dodatečně.

 

V případě, že nemáte možnost stáhnout si potřebné formuláře, domluvte si telefonicky s hospodářkou školy v úředních hodinách (PO, ST 8,00 - 10,00) jejich osobní vyzvednutí ve škole.

 

Dále si již pro vlastní potřebu stáhněte Potřeby pro prvňáčky.

 

NAŠE PŘEDNOSTI

 • ZŠ Dalovice je úplná základní škola (1. – 9. třída), přesto patříme mezi menší školy s nižším počtem žáků ve třídách.
 • V budově školy je umístěna školní družina a školní restaurace, vedle školy je i knihovna
  (podrobnosti na úvodní stránce).
 • Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem a postupně probíhá během prázdnin jejich kompletní rekonstrukce. Na škole proběhla také výměna oken a zateplení budov. Ve vybraných třídách (včetně učebny informatiky) jsou instalovány interaktivní tabule. V roce 2017 bylo vybudováno nové školní hřiště, které je dětem volně přístupné i v době mimo vyučování. V roce 2019 proběhla  rekonstrukce a modernizace školní dílny i školní kuchyňky a v roce 2020 také školního pozemku.
 • Velké přestávky, pokud to dovoluje počasí, tráví děti venku před školou v uzavřeném areálu. Školní areál je v centru Dalovic, přesto leží na klidném místě plném zeleně a mimo rušné komunikace.
 • Velká přestávka je na 1. stupni zařazena po 2. vyučovací hodině, na 2. stupni po 3. vyučovací hodině, což umožňuje rovnoměrnější rozložení výuky
 • Možnost výuky zpěvu nebo hry na hudební nástroje kvalifikovanými učiteli ZUŠ přímo v budově ZŠ Dalovice.
 • Výtvarný kroužek a kroužek keramiky ve spolupráci s DDM Karlovy Vary přímo v budově školy.
 • Žákům 1. i 2. stupně je umožněn přístup do učebny s počítači i v době mimo vyučování, žákům 1. stupně též v rámci školní družiny.
 • Škola je dobře přístupná autobusy MHD č. 17 od Tržnice a z Dolních Drahovic a školními spoji MHD z Bohatic, stejně tak jsou zajištěny i linkové školní spoje z okolních obcí (Hájek – Lesov – Sadov, Stráň – Bor – Nová Víska), škola je dostupná také vlakem z Velkého Rybníka, Podlesí či Nejdy).